Original_1000 sv bakgr

Hylte Sport & Event på Facebook

På Framtidsmässan den 5 februari uppmanades besökarna i vår monter att skicka en vänförfrågan till oss på Facebook. De som bifogade en trevlig kommentar har även deltagit i en tävling. Vi tackar alla som hörsammade vår önskan och vi har utsett ett antal vinnare som kontaktas personligen. Vi tackar alla även för intresset av vår hemsida.