Original_1000 sv bakgr

resurser

Anna Larsson Anna Larsson
Projektledare
Anna Larsson
anna@hyltesportevent.se

Adm controller/Webmaster
Lars Sundberg
lars@hyltesportevent.se

Skicka ett meddelande till oss

Adress

Hylte Sport & Event
V Industrigatan 4
314 32 Hyltebruk

Bg: 521 5199

Org.nr: 802432-1807

Hylte Sport & Event

Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte kommun som bildades den 25 mars 2014 och vars syfte är att samordna medlemsföreningarnas aktiviteter.

Vision

  • Att samordna och underlätta för föreningslivet i Hylte kommun.
  • Att vara en gemensam plattform och informationsplats.
  • Att verka för ett attraktivt Hylte som följer med trender och utveckling.

Värdegrund

Hylte Sport & Event/ teamWEdream/ Hylte Padel Club, vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår träning så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet, den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.