Original_1000 sv bakgr

resurser

Anna Larsson Anna Larsson
Projektledare
Anna Larsson
anna@hyltesportevent.se

Adm controller/Webmaster
Lars Sundberg
lars@hyltesportevent.se

Skicka ett meddelande till oss

Adress

Hylte Sport & Event
V Industrigatan 4
314 32 Hyltebruk

Bg: 521 5199

Org.nr: 802432-1807

Hylte Sport & Event

Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte kommun som bildades den 25 mars 2014 och vars syfte är att samordna medlemsföreningarnas aktiviteter.

Vi har skapat ett antal möjligheter för dig och din förening att ta kontakt med oss.

info@hyltesportevent.se Allmänna tips och förslag.
anna@hyltesportevent.se Verksamhetsfrågor, sponsorer m m.
lars@hyltesportevent.se Allmänna synpunkter på webbplatsen.

Vision

  • Att samordna och underlätta för föreningslivet i Hylte kommun.
  • Att vara en gemensam plattform och informationsplats.
  • Att verka för ett attraktivt Hylte som följer med trender och utveckling.

målsättning

2014             
Bygga upp verksamheten, samordna och  få en fungerande ekonomi.
Skapa en levande hemsida som är den samlingsplats som alla i Hylte kommun besöker och använder.
Visa vad Hylte kommun har att erbjuda gällande Sport och Event.
Skapa och genomföra event.               

2015            
Genomföra ett antal större event.
Rekrytera unga ledare.
Erbjuda unga möjligheten att starta egna projekt som gör att ungdomar stannar i bygden.
Stötta olika grupper .

2016
Fungerande och självförsörjande förening som verkar för framtiden.
En attraktivt förening som man naturligt vill söka sig till och jobba med och för.
Skapa resurser så att kanslist, kassör m.fl. kan få anställning.