Original_1000 sv bakgr

Projekt "TeamWEdream"

Projektets syfte är att öka integrationen i Hylte Kommun och skapa en naturlig kontakt mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna.
Under projektets gång ska nya padeltennisbanor byggas, det ska utbildas fler instruktörer och ledare, en hinderbana ska anläggas och fortsätta utveckla TeamWEdream-konceptet.

Projektets mål är att få en hållbar idé som kan verka även efter projektets slut d.v.s. att få civilsamhället, föreningslivet, företag och kommun att samverka för integration. Alla ska känna att det finns mötesplatser som passar mig/dig och där vi får vara delaktiga. Genom projektet skall det även ges förutsättningar så att arbetstillfällen kan skapas. En viktig målsättning är att fokusera på en förbättrad hälsa och att få en god kunskap om det lokala föreningslivet och samhället i stort.

”TeamWEdream”
Att vara en del av ”TeamWEdream” motverkas utanförskapet och får på detta sätt många möjligheter att känna tillhörighet. Genom ”TeamWEdream” får vi ökad kompetens och förståelse om varandras kulturer och därmed kommer varandra närmare.
Genom träning och skapande av mötesplatser bidrar vi till en integration av nyanlända med respekt, empati och anständighet. Bättre språkutveckling, ökad hälsa hos nyanlända och inte minst – ett förändrat synsätt hos etablerade svenskar är några av de önskade effekterna.

Projektet vill också bryta den upplevda isoleringen som många nyanlända känner när de anländer till ett nytt land och kultur och utan att kunna göra dig förstådda. Detta projekt omfattar personer som inte ännu fått en plats på SFI så därför finns extra stort behov att få dem i aktivitet för att motverka fysisk och mental ohälsa. Samarbetet skapar även kontaktvägar in i samhället, då en riktig vänskap växer fram mellan deltagarna.

loading...