Original_1000 sv bakgr

Vad händer hos
Hylte Sport & Event?

Kalender

Nyhetsbrev

Skicka in din anmälan nedan så får du vårt populära Nyhetsbrev.

Hylte Kommun Hylte Kommun





I Hylte Kommuns evenemangs-kalender kan du hitta fler förslag på intressanta evenemang. Klicka på på Hylte Kommuns logga ovan, så kan du utforska själv!

Nyheter

2014 > 03

Årsmöte, Hylte Sport & Event, tisdag den 25 mars kl 18.30 i AJ:s företagshotell, Hyltebruk.

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Många representanter för Hylte Kommuns idrottsföreningar besökte mingelkvällen som Hylte Sport & Event arrangerade torsdagen den 6 mars i AJ:s företagshotell. Ca 40 personer kom för att få information om Hylte Sport & Event. Även representanter från Hylte Kommun deltog i diskussionerna. Förutom en rundvandring i AJ:s enorma lagerlokaler informerade Anna Larsson, som är projektledare, om vilka visioner och konkreta event som Hylte Sport & Event arbetar med. Kvällen avslutades med kaffe och snittar.

Läs hela inlägget »
Etiketter: marknadsföring

På Framtidsmässan den 5 februari uppmanades besökarna i vår monter att skicka en vänförfrågan till oss på Facebook. De som bifogade en trevlig kommentar har även deltagit i en tävling. Vi tackar alla som hörsammade vår önskan och vi har utsett ett antal vinnare som kontaktas personligen. Vi tackar alla även för intresset av vår hemsida.

Läs hela inlägget »

Hylte Sport & Event

Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte Kommun vars syfte är att samordna medlemsföreningarnas aktiviteter. Det finns även möjlighet för medlemmarna att utveckla andra samarbetsformer tillsammans med Hylte Sport & Event.

Värdegrund

Hylte Sport & Event/teamWEdream/Hylte Padel Club, vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår träning så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet och den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.