Original_1000 sv bakgr

Vad händer hos
Hylte Sport & Event?

Kalender

Nyhetsbrev

Skicka in din anmälan nedan så får du vårt populära Nyhetsbrev.

Hylte Kommun Hylte Kommun

I Hylte Kommuns evenemangs-kalender kan du hitta fler förslag på intressanta evenemang. Klicka på på Hylte Kommuns logga ovan, så kan du utforska själv!

Nyheter

2014 > 08

Kommunens väl delar varje år ut pengar ur partikassan till en förening eller ett företag som man anser har gjort något bra insats för Hyltebruk. I år fick Hylte Sport & Event motta priset. Tord Wahlström, som representerar Kommunens väl och som delade ut priset, tycker det är en bra idé att Hylte Sport & Event får ta emot årets bidrag på 30 000 kronor ur partiets kassa. 

Hylte Sport & Event är en ideell förening vars syfte är att samordna sina medlemsföreningars aktiviteter. Till exempel har en hemsida där det bl a finns en webbaserad eventkalender där föreningar och allmänhet kan gå in och se vad som händer i kommunen. Pengarna­ ska bland annat användas till att rekrytera ungdomar som kommer att få vara med och planera och genomföra ett antal event på Tågdagarna i september.

Läs hela inlägget »
Etiketter: sponsring

Hylte Sport & Event

Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte Kommun vars syfte är att samordna medlemsföreningarnas aktiviteter. Det finns även möjlighet för medlemmarna att utveckla andra samarbetsformer tillsammans med Hylte Sport & Event.

Värdegrund

Hylte Sport & Event/teamWEdream/Hylte Padel Club, vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår träning så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet och den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.