Original_1000 sv bakgr

Vad händer hos
Hylte Sport & Event?

Kalender

Nyhetsbrev

Skicka in din anmälan nedan så får du vårt populära Nyhetsbrev.

Hylte Kommun Hylte Kommun

I Hylte Kommuns evenemangs-kalender kan du hitta fler förslag på intressanta evenemang. Klicka på på Hylte Kommuns logga ovan, så kan du utforska själv!

Nyheter

2016 > 09

Måndag den 12 september besökte folkhälso-sjukvård och idrottsminister Gabriel Wikström Hylte Sport & Event. Anna Larsson och Mohammad Abazeed gav en kort presentation av verksamheten och projektet #TeamWEdream. Dessutom visade Mohammad sin film om projektet ”Lilla Klassikern”.
Efter föredragningen var det dags för ministern att testa ThoraxTrainer-maskinen.
"Är ni redo?” frågade Mohammad ministern och kommunalrådet Ronny Löfqvist.
”Visst är vi det”, svarade de i kör.
”Då kör vi”, sa Mohammad.
Efter några minuters hårdkörning, med Mohammad som instruktör, lämnade en nöjd minister Hylte Sport & Event. Förhoppningsvis fick han med sig en hel del nya ideér som han kan ha nytta av i sitt kommande regeringsarbete.

Läs hela inlägget »

Hylte Sport & Event

Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte Kommun vars syfte är att samordna medlemsföreningarnas aktiviteter. Det finns även möjlighet för medlemmarna att utveckla andra samarbetsformer tillsammans med Hylte Sport & Event.

Värdegrund

Hylte Sport & Event/teamWEdream/Hylte Padel Club, vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utforma vår träning så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet och den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.